You cannot see this page without javascript.

조회 수 159 추천 수 0 댓글 0

졸업60주년 기념만찬회 화보 제2편입니다.IMG_6584.jpg

 

IMG_6586.jpg

 

IMG_6587.jpg

 

IMG_6589.jpg

 

IMG_6596.jpg

 

IMG_6620.jpg

 

IMG_6622.jpg

 

IMG_6624.jpg

 

IMG_6629.jpg

 

IMG_6638.jpg

 

IMG_6658.jpg

 

졸업60주년 기기념만찬회 화보 끝                                         - 사진 제공 박인순 -