You cannot see this page without javascript.

조회 수 156 추천 수 0 댓글 0

IMG_17102.jpg

 

IMG_17103.jpg

 

IMG_17106.jpg

 

IMG_17107.jpg

 

IMG_17109.jpg

 

IMG_17110.jpg

 

IMG_17111.jpg

 

IMG_17112.jpg

 

IMG_17113.jpg

 

IMG_17114.jpg

 

IMG_17116.jpg

 

IMG_17118.jpg

 

IMG_17119.jpg

 

IMG_17120.jpg

 

IMG_17123.jpg

 

IMG_17125.jpg

 

IMG_17126.jpg

 

IMG_17127.jpg

 

IMG_17128.jpg

 

IMG_17133.jpg

 

IMG_17138.jpg

 

IMG_17144.jpg

 

IMG_17147.jpg

 

IMG_17149.jpg

 

IMG_17151.jpg

 

IMG_17153.jpg

 

IMG_17155.jpg

 

IMG_17156.jpg

 

IMG_17157.jpg

 

IMG_17158.jpg

 

IMG_17159.jpg

 

IMG_17160.jpg

 

IMG_17166.jpg

 

IMG_17167.jpg

 

IMG_17168.jpg

 

IMG_17169.jpg

 

IMG_17170.jpg

 

IMG_17172.jpg

 

IMG_17173.jpg

 

IMG_17174.jpg

 

IMG_17175.jpg

 

IMG_17176.jpg

 

IMG_17179.jpg

 

IMG_17181.jpg

 

IMG_17182.jpg

 

IMG_17184.jpg

 

IMG_17189.jpg

 

IMG_17190.jpg

 

IMG_17191.jpg

 

IMG_17192.jpg

 

IMG_17193.jpg

 

IMG_17194.jpg

졸업60주년 기념여행 제2일(5월 11일) 제1부 사진입니다.
제2일 여정은
* 천사섬 분재공원 산책 ~ 송공항 세계유산 신안갯벌 탐방 ~ 무안 황토갯벌랜드 탐방 ~ Farewell Party 입니다.
Farewell Party 사진은 제2부에 등재합니다.