You cannot see this page without javascript.

조회 수 1007 추천 수 0 댓글 0

2018년  6월25일(월)  이사회 회의록


1.일    시;   2018.6.25 1200:-13;40

2.장   소:   동보성

3.참석자:   정병호회장,부회장 이원구,정신모,이영일

                이사  오윤경,이성구,정홍용 (이상 7명)

4.회의록:   임원회의 안건 및 의결사항


            임원회의 안건및 의결사항.hwp

Atachment
첨부 '1'